ENERGIEK

Voor de Friesland zorgverzekeraar organiseerden wij onder naam ENERGIEK een 6 weken fitheidsprogramma in samenwerking met 14 fitnesscentra in Friesland en Groningen. Ruim 3000 deelnemers verbeterden significant hun lichamelijke fitheid in slechts 6 weken 2x per week gerichte training.

 
 
 

Samenwerking

Samen met INTENZ bedrijfsfitness en EFAA sportopleidingen verzorgden we opleidingen voor sportinstructeurs, organiseerden we zogenaamde FIT!start cursussen voor mensen met rugklachten en (pré) diabetes en organiseerden we landelijk bedrijfsfitness als intermediair voor onder andere McDonalds en de gemeente Den Haag.

 

START!programma's

Voor de sportscholen die zijn aangesloten bij het Nationaal Gezondheidsplan ontwikkelden we de START!programma's als upsell voor beginnende fitnessleden om probleemoplossend met een fitnessprogramma te kunnen starten. We ontwikkelden de programma's, trainden de trainers vaktechnisch en ook in de verkooptechniek van de upsell.

 
 

Customer loyalty

Voor VGZ, maar ook voor Menzis, IZA en IZZ organiseerden we fitnessprogramma's in ons landelijke netwerk van fitnesscentra met als doel Customer loyalty te verhogen. We deden dit door FIT!start programma's aan te bieden met een duur van 6 tot 10 weken. Voornamelijk gericht op niet-sportief actieve personen.

 

Gezondheids Onderzoek

Na de openstelling van de fitnesscentra (na lockdown) gaan we onderzoeken hoe snel de gezondheidsschade van lange inactiviteit weer teniet gedaan kan worden. Bijgehouden wordt bij aanvang en na 10 weken wat de fitheidsparameters zijn. Hieruit kan advies gegeven worden met betrekking tot gezondheid interventie programma's.

FITHERSTEL.NL

Herstel je fitheid in 10 weken. Oproep aan alle niet-sportieve inwoners van Nederland om zich aan te melden bij de FITHERSTEL locatie in hun gemeente om in een 10 weken trainingsprogramma hun fitheid te herstellen. De data uit deze interventie zijn de input voor het gezondheidsonderzoek.